Advisering

Een adviestraject voor uw inkoopafdeling- of medewerker. Een advies op maat op basis van uw vragen en uitdagingen begint met een inkoopscan.

Lees meer

1 op 1 coaching

Een uitgebreid coachingtraject 1 op 1 met een medewerker van uw bedrijf. Samen tillen we uw prestaties naar een hoger plan!

Lees meer

Leveranciers-management

Bouw een goede relatie op met uw leveranciers. Ga het zien als een vriendschappelijke relatie, ik help u daarbij!

Lees meer

Inkoopstrategie formuleren

Ik neem u aan de hand mee om uiteindelijk tot de perfecte inkoopstrategie te komen voor uw bedrijf.

 

Lees meer

Werkwijze

1 Intakefase

Na onze kennismaking en bij voldoende interesse volgt een uitvoerig vrijblijvend intakegesprek of inkoopscan. Daarin wordt bepaald wat uw specifieke behoefte is. Dit kan bijvoorbeeld een adviestraject zijn of een liever een training. In ieder geval zal mijn dienstverlening doelgericht en zo efficiënt mogelijk zijn. Trainingen kunnen op locatie of op afstand gebeuren. Daarin ben ik flexibel.

2 Offertefase

Na de intakefase volgt een uitgebreidere offertefase waarin wordt vastgelegd wat u precies kunt verwachten en hoe dit bereikt gaat worden. Vanzelfsprekend krijgt u dan inzicht in de kosten en de planning. Na uw akkoord hierop ga ik aan de slag!

3 Voorbereidingsfase

In deze fase worden de voorbereidingen getroffen voor de trainingen, het lesmateriaal of gestart met de analyses en verdiepingsvraagstukken in geval van een adviestraject. Er zal regelmatig afstemming met u zijn over de resultaten, verkregen inzichten en de voortgang. In deze voorbereidingsfase kunnen aanvullende wensen of veranderingen in de opdracht worden verwerkt.

4 Uitvoeringsfase

Na de voorbereiding worden de resultaten zichtbaar. Bij een training zijn dat de lessen en instructies. Bij een adviestraject zijn dit de uitkomsten van de analyses met conclusies en adviezen die daaruit volgen. Dit zal uitvoerig met u worden besproken om te zorgen dat u zich hierin kunt vinden. Na dit gesprek kunnen eventuele vervolgacties worden overeengekomen. Uit een advies volgen veelal verbeteracties en implementatie van de voorgestelde verbetering of veranderingen.

5 Nazorgfase

Na ongeveer drie maanden neem ik contact met u op om te vragen naar de resultaten van het adviestraject of de effecten van de trainingen. Is er dan behoefte aan nazorg of een vervolg dan is dit altijd bespreekbaar met mij.