Leo heeft de inkoop-opdracht voor Corlido Group met veel deskundig-heid uitgevoerd. Kenmerkend is Leo zijn zorgvuldige en proactieve no-nonsense mentaliteit.

Leo is een zeer ervaren inkoop-professional waar wij veel van hebben opgestoken.

Inkoopplus heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van nieuwe strategische inzichten binnen Vebego Inkoop en hiermee Vebego in zijn geheel.

Inkoopplus heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van nieuwe strategische inzichten binnen Vebego Inkoop en hiermee Vebego in zijn geheel.

 

Leo was een van onze gastsprekers tijdens de VDL Inkoopdag. Zijn inbreng is voor ons van grote waarde geweest en heeft mede bijgedragen aan het succesvol verlopen van de dag. We maken nog steeds dankbaar gebruik van zijn kennis en ervaring.

 

Betrokken, deskundig en met humor weet hij kennis over te dragen en mensen in beweging te krijgen. Ik beveel een samen-werking met Leo van harte aan.