Maandag 31 augustus was het dan weer zover. Gelukkig konden we op de hogeschool Rotterdam starten met de minor inkoopmanagement. En bovendien kon dat op een mooie locatie; Diergaarde Blijdorp. Met 60 enthousiaste 4e jaars studenten die geïnteresseerd zijn in een toekomst binnen het inkoopveld hadden we een inspirerende dag. Het inkoopvak is blijvend in ontwikkeling en groeit gestaag. Daar dragen de HBO studenten aan bij met hun inzichten, meningen en inspiraties. De rol en betekenis van inkoop wordt steeds relevanter voor de maatschappij en de bedrijven. Dat wordt weer eens aangetoond nu midden in de ‘coronacrisis’ en de gevolgen daarvan voor de toelevering van materialen, goederen en grondstoffen. Toeleveringsketens functioneren niet meer naar behoren en de samenwerking met leveranciers staat op het spel. Juist dat vinden studenten een spannende gedachte. Hoe gaan we dit te lijf? Waar liggen de oplossingen? In de nieuw ontwikkelde capita selecta-lessen wordt daar uitgebreid op ingegaan. Actuele thema’s worden vanuit meerdere achtergronden en theorieën benaderd en studenten vormen daar hun eigen mening over en komen met verrassende oplossingen.  

Het helpt dan niet dat in een artikel van het vakblad Deal! van juni 2020 wordt uitgelegd dat met name de jongste generatie inkopers het hardst wordt geraakt door de coronacrisis. Voor deze generatie inkopers is, naar de strekking van het artikel, de komende periode lastig om werk te vinden. Of indien ze werkzaam zijn hun contract is opgezegd. Het vinden van een nieuwe baan of opdracht zal in deze tijden niet eenvoudig zijn. Dat is natuurlijk erg ongelukkig voor deze generatie, maar raakt ook de enthousiaste studenten die nu studeren om voor dit mooi vak te kiezen.  

In elk geval gaan we bij de minor inkoopmanagement op de hogeschool Rotterdam door met opleiden van onze toekomstige inkopers. De lessen zijn weer geactualiseerd! En deze worden uiteraard via de online middelen aan de studenten gegeven. De competentie ontwikkeling van de studenten is altijd een belangrijk en een aanzienlijk onderdeel van onze minor inkoopmanagement. Studenten krijgen meer inzicht in zichzelf en worden geholpen waar gewenst in hun competentie ontwikkeling. De studenten die uitstromen met een minor inkoopmanagement op zak zijn klaar voor het inkoopvak.  De toekomstige inkoper heeft naast voldoende inzicht en theoretische bagage vooral het gewenste gedrag en benodigde vaardigheden ontwikkeld. Daarmee zullen zij snel een baan vinden! Het helpt ons niet om teveel te gaan ‘somberen’ wat allemaal niet goed gaat, maar juist naar de toekomst te kijken. We hebben onze inkopers daar hard bij nodig.