Supply Value heeft voor de tiende keer de belangrijkste inkooptrends van het jaar onderzocht. Het adviesbureau kwam vanuit uitgebreid onderzoek in verschillende branches tot een top drie van trends en andere opvallende ontwikkelingen in het inkoopvak.

  1. Contractmanagement

Al vanaf 2019 staat contractmanagement in de top vijf van inkooptrends. Met name het afgelopen jaar nam het belang ervan flink toe. Het steeg van plek vier vorig jaar naar plek één dit jaar. De reden daarvoor is de coronacrisis. “Het afgelopen jaar zijn er schaarsten ontstaan in allerlei materialen en producten. Dit resulteert in flinke prijsstijgingen en problemen met de aanlevering. Met goede contractafspraken kunnen risico’s worden gespreid, leveringen zeker worden gesteld en scherpe prijsafspraken worden gemaakt”, aldus Managing Consultant Gert van Beek, die het onderzoek leidde. Daarnaast kan contractmanagement veel bijdragen aan het professionaliseren van de inkoopfunctie.

  1. Partnerschap met de leverancier

Op de tweede plaats staat het aangaan van een partnerschap met leveranciers. Van Beek: “Deze prioriteit heeft veel raakvlakken met leveranciersmanagement, dat ook hoog is ingeschaald door de ondervraagde inkopers. Met een partnerschap neem je daarnaast ook beiden verantwoordelijkheid voor dezelfde doelstellingen. Daarnaast onderscheidt het partnerschap zich van leveranciersmanagement, doordat de focus op de langetermijnrelatie met de leverancier ligt.” Ook voor deze twee onderwerpen heeft de coronacrisis een aanjagende rol gespeeld. “In een periode wanneer organisaties te maken hebben met een onvoorspelbare economie en veel verschillende onzekerheden, is het niet vreemd dat er behoefte is aan partnerschappen”, aldus Van Beek.

  1. Afstemmen van inkoop met business en strategie

De nummer twee van 2021: het afstemmen van inkoop met business en strategie, staat in 2022 op plaats drie. Het bevindt zich voor het vierde jaar op rij in de top drie. Dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van inkoop van een operationeel naar een strategisch partner van de business. “Wij stelden in voorgaande jaren al vast dat inkoop steeds meer wordt gezien als een essentieel onderdeel voor het succes van de organisatie. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat organisaties die inkoop vanuit een strategisch perspectief benaderen ook betere resultaten boeken in de keten. Denk hierbij aan lagere supply chain-kosten of betere financiële resultaten”, licht Van Beek toe.

Andere ontwikkelingen

Volgens Van Beek verdient duurzaam inkopen dat ‘slechts’ op plek vijf in de lijst staat, ook een eervolle vermelding. “Er is een duidelijke verschuiving van duurzaamheid als ‘nice to have’ naar duurzaamheid als must. Er is in vergelijking met jaren geleden veel meer aandacht voor thema’s als circulariteit, klimaatneutraal inkopen en duurzame keten”, onderstreept hij. Een andere prioriteit is de strijd om het grootste talent “Naast schaarste in materialen en producten, is er ook de krapte op de arbeidsmarkt. Zowel vaste aanstellingen als flexibele krachten zijn in veel sectoren moeilijk te vinden.” Prioriteit is er ook voor nearshoring, oftewel het terughalen van uitbestede activiteiten naar landen dichter bij huis. “Vooral operaties die naar het Verre Oosten zijn uitbesteed, en dan met name China, worden onder de loep genomen.”

 

Bron: Supply Value, Zeist